Người dùng smartphone chú ý, không cài đặt ứng dụng quan trọng này trên điện thoại sẽ bị phạt [HOT]

Mới đây, theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc khai báo y tế và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 mới được Bộ Y tế ban hành, người dùng điện thoại thông minh sẽ bị phạt nếu không cài đặt ứng dụng chống dịch. Trang Fanpage VTV News (có dấu kiểm màu xanh) đã đăng nội dung sau:

Các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần bao gồm: ứng dụng VHD (VietNam Health Tuyên bố), tokhaiyte.vn, Bluezone, NCOVI.

Người dùng smartphone chú ý, không cài đặt ứng dụng quan trọng này trên điện thoại sẽ bị phạt [HOT]


Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người dân có điện thoại thông minh cần cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế để khai báo bệnh án điện tử và tạo mã QR Code. Khi đến nơi công cộng, đông người qua lại, bạn phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiệm cận Bluezone và bật chế độ Bluetooth.

Người bị cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế VHD và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần.

Người dân cũng cần sử dụng mã QR Code được in hoặc lưu trữ trên điện thoại để khai báo y tế và chịu trách nhiệm về thông tin mình khai báo. Khi đến những nơi cần khai báo y tế, người dân có thể dùng điện thoại để quét mã QR Code tại điểm đó.

Người dùng smartphone lưu ý, không cài đặt ứng dụng quan trọng này trên điện thoại sẽ bị phạt - Ảnh 2.


Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế, phát hiện tiếp xúc gần, xử phạt các trường hợp sử dụng điện thoại thông minh. nhưng không cài đặt và sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, quyết định các khu vực, địa điểm có ổ dịch COVID-19 trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế để áp dụng nghiêm túc các biện pháp chống dịch phù hợp khi chưa áp dụng các hướng dẫn./. ” – Trích nguyên văn. (Nguồn: VTV News).

Có thể thấy, việc cài đặt ứng dụng khai báo y tế, dò tìm liên lạc là cần thiết trên smartphone, đây cũng là hành động giúp bảo vệ người dùng cũng như những người xung quanh.